Софтуер за разписание на часовете по преподавател и кабниет


Актуална версия: 1.0

- работи под Windows XP, 7
- On-Line модул съвместим с IIS сървър / Apache сървър с поддръжка на PHP
- On-Line модулът се предлага с Apache WEB сървър, който се стартира от потребителя на желан компютър
- програмата и On-Line модулът могат да работят на различни компютри

Информация за програмата

Програмата се използва за показване в реално време кой е текущият учебен час. За всеки клас се визуализира кабинет и номер на преподавател спрямо времето в момента. Във всеки момент учениците могат да погледнат системата и да разберат в кой кабинет и при кой преподавател имат час. Програмата е предназначена за големи училища и гимназии използващи кабинетна система.

Програмата работи като услуга на компютър в училището. Задава се път къде да се гнерират файловете с данните. Има възможност това да бъде отдалечен компютър. За да работи програмата е необходимо да се въведе учебен график на часовете.

За правилното функциониране на програмата е необходимо да се въведе и учебната програма по класове - кабинет и преподавател за всеки час

В реално време се въвеждат дежурните учители по етажи и информация за отсъстващите преподаватели и преподавателите, които ги заместват.

На компютър използващ локален WEB сървър се стартира на пълен екран в браузър WEB приложението, което прочита генерираната информация и я визуализира на екрана. При всяка промяна в учебният час или при отсъствие на преподавател страницата се обновява.

Изисквания

Минимална конфигурация: Pentium IV 2.8GHz, 512MB RAM, 10MB дисково пространство

 Сподели във Facebook

 

За повече информация и цена:
GSM: (088) 5209145