Софтуер за педагогическият съветник


Актуална версия: 1.3

- програмта работи с база от данни Borland Database Engine 5 или по-нова
- импортиране на ученици от AdminLight
- работи с ученици от първи до дванадесети клас
- работи под Windows 2000 / XP / 7 / 8

Информация за програмата

Програма за отчет дейноста на педагогическият съветник в училище. Програмата дава възможност да се вкартат лични данни за всички ученици, с които е провел разговор педагогическия съветник. За всеки въведен ученик съветника може да добавя лошите прояви на ученика (причината за разговора със съветника), препоръката на съветника. При повторна проява съветника посредством ЕГН на ученика лесно може да получи информация за ученика и всички негови лоши прояви.

За всеки един ученик има възможност да се добавят неограничен брой прояви. Учениците са систематизирани по класове. За всеки клас се показват учениците с прояви (ако не са прехвърлнеи ученици от AdminLight). Програмата дава възможност за печат на ученика и всички негови прояви във училище или подробна информация за дадена проява на ученик.

Програмата дава възможност да се въвежда заболяване на ученик. За всички ученици от училището със заболявания може да се извади разпечатка. За всеки клас имате възможност да видите учениците с прояви и да извадите разпечатка на класа.

Изисквания

Минимална конфигурация: Pentium III 1GHz, 256MB RAM, 100MB дисково пространство включващо програмата, базата и Borland Database Engine

 Сподели във Facebook

 

За повече информация и цена:
GSM: (088) 5209145