Библиотека


Актуална версия: 1.02

- програмта работи с база от данни MySQL Server 5 или по-нова
- работи под Windows 2000 / XP / Vista / 7 / 8
- On-Line модул съвместим с IIS сървър / Apache сървър с поддръжка на PHP
- програмата, On-Line модулът и базата от данни могат да работят на различни компютри

Информация за програмата

Информация за книгите се съхранява в База от данни. Софтуерът се състои от два модула: Клиенти обслужващи библиотеката и Интернет модул осигуряващ достъп до наличният Библиотечен ресурс. Програмата поддържа мрежов режим. Възможно е обслужване от няколко компютъра в Библиотеката.
Продуктът съхранява информация за всички книги в библиотеката. Хартиените читателски картони са заменени с електронни. Всеки читател може да провери от Интернет какви книги има в Библиотеката по търсено от него заглавие или част от заглавие. През Интернет може да се направи заявка за заемане на книга (след нейното връщане ако е заета), снимане на определени страници и сканиране.

Може да получите информация за всички въведени книги в Библиотеката, както и да видите книгите отговарящи на една или повече думи по търсен от ваш критерии.

Въвеждането на книги е изключително просто, благодарение на интуативният интерфейс на програмата. При въвеждане се проверява автоматично дали книгата не е въведена. Ако е въведена се изписва съобщение. Потребителят трябва да избере дали това е нова книга или книга на друг автор или да се откаже от въвеждането. Програмата запомня въведените от вас издателства. При запомнени издателства е необходимо да напишете няколко букви на издателството и се изписва цялото му наименование.

On-Line модулът може да бъде разположен на компютърът, на който работи програмата или на вашият персонален WEB сайт. По този начин от Интернет вашите читатели могат да направят проверка с какви книги разполага Библиотеката и дали тази книга е налична в Библиотеката.

За да направите справка е необходимо да се въведе поне една дума. В списък се показва информация за всички въведени книги в Библиотеката. За всяка книга от полученият резултат може да се направи On-Line заявка включваща: заемане, копиране или сканиране на книгата

Изисквания

Минимална конфигурация: Pentium III 1GHz, 256MB RAM, 200MB дисково пространство включващо програмата, базата от данни и MySQL сървърът

 Сподели във Facebook

 

За повече информация и цена:
GSM: (088) 5209145