Софтуер за медицинско заведение


Актуална версия: 1.0

- програмта работи с база от данни MySQL Server 4.0 или по-нова
- работи под Windows 2000 и XP

Информация за програмата

Програма за водене на отчет на пациенти за малки частни медицински заведения. В зависимост от дейността на медицнското заведение може да се разширят атрибутите, които се съхраняват за всеки пациент.

Примерната програма е за психиатрично болнично заведение. Програмата лесно може да се доразвие за всякакви медицински заведение. По поробно описани отделните полета за всеки пациент може да се видят в екрана за добавяне на пациенти показан на фигурата по-долу.

Програмата може да търси пациент по име и ЕГН. За всеки пациент се съхранява информация за всички посещения в центъра. За всяко посещение може да се съхрани информация за диагноза и предписано лечение. Другият модул на програмата води на отчет всички пациенти минали през болничното заведение. Програмата дава възможност за печат на всяка заредена справка на екрана. Предпечатна форма може да видите по-долу.

Изисквания

Минимална конфигурация: Pentium III 1GHz, 256MB RAM, 500MB дисково пространство включващо програмата, базата и MySQL Server

 Сподели във Facebook

 

За повече информация и цена:
GSM: (088) 5209145